Vuoden 2021 ohjelmaa

To 8.4. Sotainvalidipiirin vuosikokous
To 19.8. Veljesliiton Liittokokous, Helsinki

Sotainvalidilehti