Sotainvalidien Perinnejärjestön Etelä-Pohjanmaan alueyhdistys


Sotainvalidien Perinnejärjestön Etelä-Pohjanmaan alueyhdistys

Puheenjohtaja Marko Hakala (Seinäjoki)
Jäsenet Jaakko Mäenpää (Ilmajoki)
Erkki Hölsö (Isokyrö)
Kari Lehtonen (Isokyrö)
Seppo Reiniö (Teuva)

Sotainvalidien perinnetyön tarkoituksena on tehdä kaikille suomalaisille tutuksi, mitä olivat viime sotiemme invalidit ja minkälainen on heidän oma järjestönsä Sotainvalidien Veljesliitto. Vammoistaan huolimatta he ovat rauhan päivinäkin omalla työpanoksellaan olleet mukana rakentamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Sotainvalidien Veljesliitto on aina ollut paitsi veteraani- myös vammaisjärjestö. Se on antanut vertaistukea jo silloin, kun sanaa ei suomenkielessä vielä ollut. On tärkeää muistaa myös sotainvalidien puolisot ja lesket, jotka vuosikymmenet ovat jaksaneet sotainvalidin rinnalla arjessa taivaltaa.


Sotainvalidien Perinnejärjestön (ent. Sotainvalidien jälkipolvet) työssä on
perinteen lisäksi tärkeällä sijalla sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja
leskiensä tukeminen niin kauan kuin heitä on. Järjestö toivottaa työstä
kiinnostuneet tervetulleiksi maakunnallisiin alueyhdistyksiinsä. Vielä on
mahdollisuus oppia tuntemaan maamme puolesta taistelleita sotainvalideja.
Sotainvalidien tuki- ja perinnesäätiön tarkoitus on taloudellisesti tukea
sotainvalidihuoltoa ja -perinnettä palvelevia hankkeita. Tärkein tuen kohde on
ollut avustajatoiminta. Vähitellen painopistettä siirretään perinnetyöhön.

Linkki Järjestön sivuille löytyy tästä

Järjestön esittelyvideo löytyy tästä