Kotiaputoiminnalla apua arkeen


Kotiaputoiminta Etelä-Pohjanmaalla

Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry järjestää sotiemme veteraaneille, sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen kohdistettua kotiapupalvelua itsenäisenä palveluntuottajana. Sotainvalidipiirillä oli vuoden 2019 alussa kuusi palkattua avustajaa, jonka lisäksi Kauhajoen osasto oli palkannut kaksi avustajaa.

Koko piirimme alueella pyritään järjestämään jatkossakin jäsentemme kaipaamaa kotiapua. Kuntakohtaisesti on kartoitettu palvelujen tarpeet ja niiden toteutustavat. Tämän pohjalta on tehty suunnitelmat, joiden mukaan apua jäsenillemme tarjotaan.

Avustajatoimintahanke vuosina 2000 - 2016

Sotainvalidien Veljesliitto on järjestänyt yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa avustajatoimintaa sotiemme veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja
leskilleen vuodesta 1998 lähtien. Etelä-Pohjanmaalla hanke toimi vuodesta 2000 lähtien ja päättyi lopulta 29.2.2016.
Hankkeen päätyttyä kotiaputoimintaa on jatkettu piirin omin toimin.

Avustajatoiminta työllisti vaikeasti työllistyviä, vanhustyöhön
soveltuvia ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä
sotiemme veteraanien
avuksi. Avustajatoiminta oli järjestömme tarjoamaa palvelua, joka oli
tarkoitettu sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille, sekä niille
sotainvalideille, jotka eivät saa yhteiskunnan tukemaa kotipalvelua.

Yhteystiedot

Minna-Maija Pusa
Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry
Ruukintie 65, 60100 Seinäjoki
p. 040 -8255 170

ep.avustajatoiminta(at)sotainvalidit.fi