Kotiaputoiminnalla apua arkeen

Kotiaputoiminta Etelä-Pohjanmaalla

Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry järjestää sotiemme veteraaneille, sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen kohdistettua kotiapupalvelua itsenäisenä palveluntuottajana. Yhdistyksellä oli vuoden 2018 alussa seitsemän palkattua avustajaa seitsemällä paikkakunnalla. Lisäksi palveluja ostetaan yksityiseltä sektorilta. Palvelujen piirissä on edelleen noin 250 kunniakansalaistamme.


Koko piirimme alueella pyritään järjestämään jatkossakin jäsentemme kaipaamaa kotiapua. Kuntakohtaisesti on kartoitettu palvelujen tarpeet ja niiden toteutustavat. Tämän pohjalta on tehty suunnitelmat, joiden mukaan apua jäsenillemme tarjotaan.


Avustajatoimintahanke vuosina 2000 - 2016

Sotainvalidien Veljesliitto on järjestänyt yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa avustajatoimintaa sotiemme veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen vuodesta 1998 lähtien. Etelä-Pohjanmaalla hanke toimi vuodesta 2000 lähtien ja päättyi lopulta 29.2.2016.
Avustajatoiminta työllisti vaikeasti työllistyviä, vanhustyöhön soveltuvia ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä sotiemme veteraanien avuksi. Avustajatoiminta oli järjestömme tarjoamaa palvelua, joka oli tarkoitettu sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille, sekä niille sotainvalideille, jotka eivät saa yhteiskunnan tukemaa kotipalvelua.


Yhteystiedot

Minna-Maija Pusa

Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry

Ruukintie 65, 60100 Seinäjoki

p. 040 - 8255 170

ep.avustajatoiminta(at)sotainvalidit.fi