Kotiaputoiminnalla apua arkeen

Avustajatoimintahanke vuosina 2000 - 2016

Sotainvalidien Veljesliitto on järjestänyt yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa avustajatoimintaa sotiemme veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja
leskilleen vuodesta 1998 lähtien. Etelä-Pohjanmaalla hanke toimi vuodesta 2000 lähtien ja päättyi lopulta 29.2.2016.

Avustajatoiminta työllisti vaikeasti työllistyviä, vanhustyöhön
soveltuvia ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä
sotiemme veteraanien
avuksi. Avustajatoiminta oli järjestömme tarjoamaa palvelua, joka oli
tarkoitettu sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille sekä niille
sotainvalideille, jotka eivät saa yhteiskunnan tukemaa kotipalvelua.

Kotiaputoiminta vuosina 2016-2021

Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry järjesti sotiemme veteraaneille, sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen kohdistettua kotiapua itsenäisenä palveluntuottajana vuodet 2016-2021.

Kotiaputoiminta 2022 -

Asiakaskunnan vähennyttyää piirin oma kotipalvelutuotanto lopetettiin vuoden 2021 lopussa ja 1.1.2022 lähtien leskillemme kohdennettu kotiapu ostetaan yksityiseltä sektorilta.