Sotainvalidien Veljesliiton
Etelä-Pohjanmaan piiri ry


Sotainvalidipiirimme toimii edelleen kahdeksan itsenäistä paikallisosastoa.

Purkautuneet osastot:
2009 Kortesjärvi
2014 Karijoki
2015 Lehtimäki
2016 Ylihärmä ja Jurva
2017 Alahärmä ja Isojoki
2018 Ylistaro ja Soini
2019 Evijärvi ja Teuva
2020 Peräseinäjoki, Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö
2021 Jalasjärvi ja Lapua
2022 Lappajärvi, Töysä, Alajärvi, Vimpeli ja Ähtäri
2023 Nurmo, Ilmajoki, Kurikka ja Kuortane
Purkautuneiden osastojen jäsenet on liitetty piiriin henkilöjäseniksi.

1.1.2023 piirissämme oli 26 sotainvalidia, 223 puolisojäsentä sekä 455 tukijäsentä. Jäsenmäärämme oli yhteensä 704.

Yhdistyksen tehtäviin kuuluu mm. jäsenistömme kotonaselviytymisen tukeminen, edunvalvonta sekä viriketoiminnan järjestäminen. Työ "kentällä" on tiivistä yhteistyötä seurakuntien, muiden veteraanijärjestöjen, sekä kuntien kanssa. Piirimme paikallisosastot järjestävät tahollaan vuosittain lukuisia tapahtumia ja huomioivat jäseniään päätöstensä mukaisesti.

Sotainvalidipiirin konkreettisin tuki jäsenille on kotiaputoiminnan organisointi. Kirkas tavoite on, että jäsenemme saavat tarvitsemaansa kotiapua koko piirimme alueella.


ETELÄ-POHJANMAAN PIIRIN PERUSTAMINEN

Etelä-Pohjanmaan itäisen ja läntisen suojeluskuntapiirin Sotainvalidien Veljesliiton alaosastojen neuvottelutilaisuus pidettiin 1.11.1942 Kino-Hotellissa Seinäjoella. Saapuvilla oli 20 sotainvalidia ja mm. eversti Matti Laurila. Neuvottelussa katsottiin, että piiritoimikunta olisi välttämätön. Neuvottelussa valittiin väliaikainen piiritoimikunta, jonka jäseniksi valittiin Eino Aaltonen, Reino Piirto (kokoonkutsuja), H.Ikola, Jaakko Harju, Veikko Mattila, Matti Luoma, Matti Sorila ja Pauli Ristiluoma. Puheenjohtaja päätettiin nimetä seuraavassa kokouksessa. Valitun toimikunnan nimeksi päätettiin Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan Piiritoimikunta.

Nimetty piiritoimikunta piti ensimmäisen kokouksen 19.11.1942. Piiritoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti eversti Matti Laurila ja sihteeriksi Reino Piirto.

Puheenjohtaja ja sihteeri valtuutettiin laatimaan menoarvio piiritoimistomenoista ja esittämään se Veljesliitolle. Kaikille alaosastoille päätettiin antaa tieto piiritoimikunnan perustamisesta. Lisäksi pidettiin tärkeänä sihteerin toimen vakinaistamista.

Piiritoimikunnan 14.5.1943 pidetyssä kokouksessa todettiin, että Veljesliitto ei ollut hyväksynyt piiritoimikunnan perustamista eikä menoarviota. Veljesliitto ehdotti, että perustettaisiin piiriä koskeva neuvottelukunta, johon tulisi myös ulkopuolisia jäseniä.Tätä piiritoimikunta ei hyväksynyt, vaan päätti kutsua yleisen kokouksen koolle päättämään asiasta.
Piiritoimikunta piti tärkeänä, että piiritoimikunta toimistoineen olisi välttämätön, huolimatta liiton kannasta ko. asiassa.

Syksyyn 1944 mennessä Veljesliitto oli vihdoin päättänyt piiriorganisaation perustamisesta, jota tarkoittava erillinen perustamiskokous pidettiin 28.10.1944. Tuohon ajankohtaan mennessä oli laadittu myös jo mm. piirin mallisäännöt, jotka hyväksyttiin pienin muutoksin.

Tämän perustamiskokouksen pohjalta tehtiin ilmoitus yhdistysrekisteriin, joka hyväksyi 29.1.1945 yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin.