Sotainvalidien Veljesliitto

Sotainvalidien Veljesliitto on vuonna 1940 perustettu huolto-, etu- ja veljesjärjestö, jonka tavoitteena on auttaa jäseniään selviämään arjessa. Talvi- ja jatkosodan aikaan vuosina 1939-1944 vammautui pysyvästi n.
96 000 suomalaista.

Vuoden 2021 alussa sotainvalideja oli elossa 900 ja puolisojäseniä 4 581.
Sotainvalidien keski-ikä on jo yli 96 vuotta.

Sotainvalidien tukena ympäri Suomea on 18 piiriä ja 74 paikallisosastoa.

Ensisijainen vastuu sotainvalideista ja sotiemme veteraaneista kuuluu valtiolle. Veteraanijärjestöjen varoilla täydennetään jäsenten valtiolta saamaa tukea.
Sotainvalidien Veljesliitto pyrkii erityisesti helpottamaan jäsentensä kotona
asumista.

Veteraanijärjestöjen varat käytetään sodissa taistelleiden hyväksi. Rahat eivät kuitenkaan riitä kaikkeen oleelliseen. Jos järjestöt ottaisivat hoitaakseen valtion velvollisuudet, rahat loppuisivat viikossa.http://www.sotainvalidit.fi/